Pomysł na biznes

Jak zostać tłumaczem przysięgłym angielskiego i innych języków?

• Zakładki: 711


Zdarza się, że niektóre dokumenty wymagają uwierzytelnienia, czym zajmuje się specjalista zwany tłumaczem przysięgłym. Nie jest to jednak zwykły tłumacz, ponieważ do wykonywania tego zawodu musimy spełniać określone kryteria. Co dokładnie trzeba zrobić, by móc pracować jako tłumacz przysięgły?

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jeszcze do niedawna w Polsce do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego niezbędne było ukończenie studiów na kierunkach filologicznych. Obecnie warunki te przedstawiają się nieco inaczej. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi:

  • mieć obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa na zasadach wzajemności,
  • znać język polski,
  • być absolwentem uczelni wyższej, 
  • być osobą niekaraną,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczenia.

Jak przebiega egzamin na tłumacza przysięgłego?

Każdy przyszły tłumacz przysięgły angielski bądź tłumacz innego języka musi zdać specjalny egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra sprawiedliwości. Egzamin odbywa się w dwóch etapach — pisemnym oraz ustnym. W części pisemnej kandydat ma za zadanie w ciągu czterech godzin przełożyć cztery teksty, z czego dwa na język polski i dwa na język obcy. Po pozytywnym wyniku części pisemnej nadchodzi część ustna. Ona z kolei polega na ustnym przekładzie tekstu pisanego oraz na odsłuchaniu po polsku fragmentów tekstu w celu przełożenia go na język obcy. Poziom trudności egzaminu jest wysoki, jednak negatywny wynik nie wyklucza z podjęcia kolejnej próby zdania.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą tlumaczka-przysiegla.pl.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
337 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *