Prawo

Kursy BHP – dla kogo są obowiązkowe?

• Zakładki: 247


Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do powinności pracodawcy. Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe, a za ich brak grożą wysokie kary finansowe – nawet do 50 tys. złotych. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące kursów BHP.

Kursy BHP – kiedy należy je organizować?Zatrudniając nowego pracownika, stażystę lub praktykanta pracodawca powinien pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia wstępnego. Kurs obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Odbycie przeszkolenia potwierdza pracownik na piśmie w karcie szkolenia. W trakcie instruktażu stanowiskowego pracownik zapoznaje się z potencjalnymi zagrożeniami oraz metodami ochrony. Szkolenie wstępne BHP powinno być przeprowadzone nie później niż w pierwszy dzień pracy.

Ważne, pracodawca nie ma obowiązku organizowania szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na umowę – zlecenie czy umowę o dzieło.Szkolenia okresowe BHP – dla kogo i co ile?Dla osób już zatrudnionych obowiązkowe są szkolenia okresowe, które należy powtarzać co 1,3,5,6 lat w zależności o rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca powinien przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe: dla osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz do roku w przypadku pozostałych pracowników.

Kursy BHP należy organizować dla:

 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracodawców oraz osób zarządzających pracownikami,
 • pracowników szkół, uczelni, placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,
 • pracowników służby zdrowia,
 • pracowników służby BHP.

W zależności od rodzaju pracy szkolenia okresowe wykonuje się:

 • nie rzadziej niż raz w roku (pracownicy, którzy wykonują prace należące do najbardziej niebezpiecznych, np. na wysokościach),
 • nie rzadziej niż raz na 3 lata (pracownicy fizyczni), 
 • raz na 5 lat (pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, kadra zarządzająca, pracownicy oświaty, służby zdrowia oraz BHP),
 • raz na 6 lat (pracownicy administracyjno-biurowi).

Pracodawca nie tylko powinien zorganizować szkolenia, ale także jest zobowiązany do uczestnictwa. Po jego stronie należy także finansowanie kursów BHP. 

Podsumowując, do obowiązków pracodawcy należy przeszkolenia pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne i cyklicznie je powtarzać, jako szkolenie okresowe. Obowiązek ten dotyczy jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
106 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *