Podatki

Praca za granicą a podatek w Polsce – czym jest ulga abolicyjna?

• Zakładki: 299


Często słyszymy, że pracując za granicą płacimy podwójny podatek. Czy to jest prawda? Tak, poniekąd tak. Praca jest bowiem opodatkowana zawsze w miejscu naszej rezydencji podatkowej. Jeżeli jednak pracę wykonujemy w innym kraju, to tam zwykle ten podatek też jest pobierany. Z pomocą niestety nie przychodzi już, jak niegdyś, ulga abolicyjna. Praca za granicą a podatek w Polsce – co trzeba wiedzieć o opodatkowaniu?

Praca za granicą a podatek w Polsce

Jeżeli mamy w Polsce rezydencję podatkową, bo np. tu koncentruje się całe nasze życie, a jedynie pracujemy w innym kraju, to zapłacimy podatek także w Polsce. Jest to co do zasady nieuniknione, ponieważ w kraju rezydencji podatkowej płacimy podatek od wszystkich swoich dochodów, niezależnie od tego, gdzie je osiągamy. Obecnie Polacy bardziej odczuwają ów podwójny podatek, ponieważ kilka lat temu zniesiono ulgę abolicyjną. Z drugiej strony duże zmiany wprowadziła także konwencja MLI i zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w wielu umowach międzynarodowych. Konkretniej, zmianie uległa metoda wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia. Dlatego też pracując w większości państw bardziej odczuwamy podwójny podatek, czyli ten płacony także w Polsce.

Ulga abolicyjna – czym była?

Jeszcze parę lat temu ulga abolicyjna pozwalała nie odczuć w ogóle istnienia podwójnego opodatkowania. Niestety obecnie sytuacja uległa zmianie, ponieważ od roku 2021 została ona znacznie ograniczona. Ulga abolicyjna wynosi bowiem jedynie 1360 zł. O tyle można obecnie pomniejszyć podatek płacony w Polsce od zagranicznych dochodów. Zmiana przepisów o uldze abolicyjnej nie dotyczy marynarzy.

Od tego czasu osoby, które w ogóle nie dopłacały w Polsce podatku od dochodów zagranicznych, zaczęły częściej wpisywać hasło w wyszukiwarkach praca za granicą a podatek w Polsce, aby zrozumieć mechanizm podwójnego opodatkowania. Dopóki ulga abolicyjna była nielimitowana nikt się tym zagadnieniem specjalnie nie interesował.

Nie wszyscy jednak mogą z niej skorzystać. Ulga abolicyjna nie przysługuje bowiem tym osobom, które pracują w tzw. rajach podatkowych.

Praca za granicą a podatek w Polsce – przykład

Na czym polega podwójny podatek w przypadku pracy za granicą? Przypuśćmy, że osoba będąca polskim rezydentem pracuje w Wielkiej Brytanii. Pracując, płaci tam podatek dochodowy za pośrednictwem swojego pracodawcy. Pracodawca pobiera tam zaliczki i je odprowadza na rachunek państwa. Pracownik po zakończeniu roku winien złożyć zeznanie roczne także w Polsce. Wykazuje na nim dochody polskie i zagraniczne. Nawet jeżeli osiąga dochody jedynie za granicą, winien opodatkować je też w Polsce jako kraju rezydencji. Może sobie odliczyć podatek zapłacony w Anglii, ale stosując metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w tym kraju. Dlatego też obecnie podwójny podatek stał się problematyczny dla osób pracujących poza granicami kraju.

Wypada mieć nadzieję, że po przeczytaniu tego wpisu enigmatyczne hasło praca za granicą a podatek w Polsce, stało się dla Państwa bardziej zrozumiałe.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
54 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *