Prawo

Sprawy frankowe – jakie są szanse na unieważnienie kredytu frankowego?

• Zakładki: 334


Kredyty indeksowane do waluty franka szwajcarskiego stały się źródłem wielu trudności dla polskich kredytobiorców w związku z niestabilnością kursu tej waluty. W odpowiedzi na trudności finansowe wielu z nich rozważa możliwość unieważnienia takiego kredytu. Poniżej przedstawimy kluczowe aspekty i szanse związane z procesem unieważnienia kredytu frankowego.

Niedozwolone klauzule walutowe podstawą do unieważnienia kredytu frankowego

Jednym z najczęstszych argumentów kredytobiorców jest stosowanie przez banki tzw. „niedozwolonych klauzul walutowych”. Obejmuje to zapisy w umowach kredytowych, które stoją w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi. Należą do nich przede wszystkich klauzule spreadowe, które sprawiały, że przeliczenia wypłacanych kapitałów, a następnie przeliczenia wysokości rat, odbywało się w sposób rażąco niezgodny z dobrym interesem konsumentów. W wielu przypadkach sądy uznały te klauzule za nieuczciwe, co stwarza podstawy do unieważnienia umowy kredytowej.

Kredytobiorcy często argumentują również, że banki nie dostarczyły im pełnych informacji na temat ryzyka związanego z kredytem indeksowanym do franka szwajcarskiego. Twierdzą, że brak przejrzystości i rzetelności w informowaniu o konsekwencjach takiego kredytu stanowi naruszenie dobrych obyczajów bankowych. Taki zarzut może być podstawą do unieważnienia umowy.

W ostatnich latach polskie sądy zaczęły rozpatrywać sprawy związane z kredytami frankowymi, a organy nadzoru finansowego wydawały decyzje dotyczące praktyk banków. W niektórych przypadkach sądy uznały pewne postanowienia umów za sprzeczne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Chociaż unieważnienie kredytu frankowego nie jest łatwym zadaniem, istnieją duże szanse dla kredytobiorców opierających swoje roszczenia na niedozwolonych klauzulach walutowych, naruszeniu dobrych obyczajów bankowych oraz orzeczeniach sądów i organów nadzoru. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna, dlatego korzystna decyzja jednego sądu nie gwarantuje sukcesu w innej sprawie. W przypadku rozważania unieważnienia kredytu frankowego zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym i finansowym – kredyty frankowe Głogów należy rozpatrywać indywidualnie na podstawie umowy kredytowej oraz obecnej sytuacji kredytobiorców.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
72 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *