Prawo

Unieważnienie kredytu we frankach – na jakiej podstawie sąd może unieważnić umowę kredytową?

• Zakładki: 266


W pierwszej dekadzie XXI wieku wiele osób w Polsce zdecydowało się na zaciągnięcie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich ze względu na pozornie korzystne warunki finansowe. Jednakże, wraz ze znacznymi wahaniem kursu franka szwajcarskiego w stosunku do polskiej waluty, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji, zwiększającymi się ratami i rosnącym zadłużeniem. Po latach okazało się, że umowy kredytowe zawierają klauzule abuzywne i to na ich podstawie można unieważnić kredyt we frankach. Jakie są te podstawy i na jakiej zasadzie sądy mogą unieważnić umowę kredytową?

Klauzule abuzywne a unieważnienie kredytu we frankach

Klauzule abuzywne, znane również jako klauzule niedozwolone lub nieuczciwe, to elementy umów, które dają jednej ze stron przewagę nad drugą w sposób nieuczciwy lub rażąco nieproporcjonalny. Są to klauzule umowne, które naruszają równowagę między prawami i obowiązkami stron umowy, wykorzystując nieświadomość lub słabszą pozycję drugiej strony. Występować mogą one w umowach zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem.

Klauzule abuzywne wyróżniają się:

  • Nierównowagą: klauzule abuzywne tworzą nierównowagę między stronami umowy poprzez nadmierne obciążanie jednej strony w stosunku do korzyści drugiej strony.
  • Niejasnością: mogą być sformułowane w sposób trudny do zrozumienia dla przeciętnego konsumenta, co utrudnia pełne zrozumienie konsekwencji.
  • Ukrytymi kosztami: często zawierają ukryte opłaty lub warunki, które stawiają konsumenta w niekorzystnej sytuacji, gdy pewne warunki są spełnione.

Klauzule abuzywne są w wielu jurysdykcjach uważane za niedozwolone i nieprawidłowe, nawet jeśli zostały zaakceptowane przez jedną ze stron umowy. Jeśli bank wykorzystał swoją przewagę w negocjacjach lub wprowadził kredytobiorcę w błąd, aby spowodować, że podpisał on umowę, która była niekorzystna w dłuższej perspektywie, to taka umowa może być uznana za nieważną. To może obejmować ukryte koszty, fałszywe obietnice lub inne formy nadużycia.

Aby upewnić się, że umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne, należy skonsultować się z radcą prawnym, doświadczonym w sprawach o unieważnienie kredytu we frankach. Kredyty frankowe Zielona Góra unieważniane są przez coraz liczniejszą grupę kredytobiorców, którym udaje się uwolnić od niekorzystnej umowy kredytowej i rozliczyć z bankiem z kredytu na uczciwych, zgodnych z prawem warunkach.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
75 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *